Breaking News

1 Kasım ‘Dünya Kobanê Günü’ ilan edildi

BRÜKSEL - Aralarında Nobel Barış Ödülü sahipleri ve filozofların da olduğu binlerce kişinin çağrısı ile 1 Kasım günü Dünya Kobanê Günü ilan edildi. Dünyanı dört bir yanında komiteler kuruldu ve yüzlerce yürüyüş organize edildi.
Paris'ten Berlin ve Roma'ya, oradan İskandinav ülkeleri, Latin Amerika, Avustralya, Pakistan ve Hindistan'a kadar dünyanın dört bir yanında 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Yazarlar, sanatçılar, Nobel ödüllüler, akademisyenler, filozoflar, tarihçiler, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve parlamenterlerin aralarında olduğu binlerce kişi Kobanê için ayağa kalkmaya çağırdı.
Çağrıcıların sayısı binlere ulaştı
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve “Peace camping” inisiyatifiyle yapılan “DAIŞ’a karşı, Kobanê ve insanlık için küresel seferberlik” çağrısına ilk dört günde 130 tanınmış isim imza attı. Bu çağrıyı destekleyenler arasında bulunan KNK'nin Yürütme Konseyi Üyesi Adem Uzun'a göre, çağrıcıların sayısı binlere ulaştı.
Aralarında dilbilimci profesör Noam Chomsky, Arjantinli Nobel Barış Ödüllü Adolfo Perez Esquivel, Güney Afrikalı Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu, Dünya Doktorlar Örgütü Başkanı Michel Rolan'ın da olduğu çağrıcılar Kobanê'ye yönelik DAIŞ saldırılarına karşı küresel düzeyde bir seferberliğin önemli olduğunu kaydetti.
Çağrıcılar koalisyonun uluslar arası hukuk çerçevesindeki görevlerini yerine getirmediğini, başta Türkiye olmak üzere koalisyonun bir çok üyesinin DAİŞ askeri ve finansal destek verdiği tepkisinde bulunuyorlar.
“Eğer uluslararası toplum demokrasinin Ortadoğu'da kök salmasını istiyorsa Kobanê'de Kürtlerin direnişini desteklemeli” diyen çağrıcılar, 1 Kasım'da sokaklara çağırarak “Küresel aktörlere şu büyük mesajı vermenin zamanı geldi: Başka bir politika mümkündür” dedi.
dünyanın dört bir yanında yürüyüşler organize ediliyor
Kürdistan Ulusal Kongresi üyesi Adem Uzun, ANF'ye verdiği demeçte Kobanê direnişi ile birlikte özellikle Birinci Dünya Savaşı ile başlayan dünya tarihini iyi bilen insanların tarihi karşılaştırmalar yaparak Kobanê'yi anlamaya çalıştığını belirtti.
Kobanê için 1930'larda İspanya'da faşizme karşı verilen savaş sırasında yaşanan katliamlar, Srebrenitsa, Ruanda ve Halepçe katliamlarının örnek gösterildiğini ifade eden Adem Uzun, uluslararası toplumun direnişlere aktif destek sunmaması nedeniyle bu katliamların gerçekleştiğini kaydetti.
Bu çağrı duyulur duyulmaz dünyanın farklı bölgelerinde aynı düşünceyi paylaşan insanların hemen inisiyatif alarak çağrılar yaptığı ve yürüyüşler organize ettiğini belirten Adem Uzun, Hindistan, Japoınya, Pakistan, Ekvator, Peru, Arjantin, İtalya va İspanya'yı buna örnek gösterdi.
Kobanê 21. yüzyılın direniş sembolü oldu
Organizatörlerin ANF'ye verdiği bilgilere göre Hindistan'da 6 yürüyüş, İtalya'da 25 yürüyüş, Almanya'da 18 ve Fransa'da 6 yürürüyüş organize edilecek. Bu yürüyüşler Batılı toplumsal aktörler tarafından organize edilirken, Kürtlere de kitlesel katılım çağrıları yapılıyor.
“Kobanê direnişi 21 yüzyılın direniş sembolü olarak ele alındı” diyen Adem Uzun, barış hareketlerinin Kobanê direnişini barışın başlangıcı olarak ele aldığını söyledi. Uzun, tüm yürüyüşlerde bir tarafında “Barış için Kobanê'yi koru”, diğer tarafında “Direnişe destek ver” yazılı dövizler taşınacağını açıkladı.
Barış hareketlerinin yanısıra solcuların Kobanê direnişini faşizme karşı mücadele, siyasi partilerin demokrasi mücadelesi, aydınlar ve yazarların onursal-ahlaki bir mücadele olarak ele aldığını dile getiren Uzun, “Herkes Kobanê şahsında buluşuyor. Kobanê 21. yüzyılda insanlığın barış direniş demokrasi sembolü oluyor” vurgusunda bulundu.
PKK'ye yaklaşımı da değiştirecek!
Kobanê'nin “biraz dengeleri değiştirdiği” tespitinde bulunan Uzun, “Kobanê bir çok çevreyi de birleştiren bir mıknatıs oldu. Farklı güçleri bir çatı altında toplayan bir forum gibi” diyerek, sadece solcular değil, çevreciler, muhafazakarlar, kiliseler, insan hakları kurumları ve uluslar arası kuruluşların da çağrıya ortak olduğunu söyledi.
Araplar, Ermeniler, Asuriler, Farslar gibi Ortadoğu kökenli hakların da destek verdiğini belirten Uzun, “Biz Kürtler de elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Dayanışma komiteleri ve örgütlenme komiteleri aracılığı ile halkımızı yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz” dedi.
Uzun, bu küresel seferberliğin “uluslararası güçleri PKK'ye ilişkin yaklaşımlarını değiştirmesine de vesile olacağını” sözlerine ekledi.

No comments