Breaking News

DAİŞ T.C’yi VURUR MU ?

Neredeyse hangi siyasetçi konuşuyorsa, AKP’ye şöyle sesleniyor, “Eğer DAİŞ’e karşı çıkmazsan, sınıra (Rojava) dayanır ve T.C’yi vurur. Peki bunun doğruluk payı var mı?
              
Bu tespiti yapan ve bunu söyleyen ister bir siyasetçi isterse bir analizci ve yahut gazeteci olur kim olursa olsun, ne T.C’yi tanıyor, ne AKP’yi tanıyor, ne de T.C ile DAİŞ’in birbiriyle olan ilişkisini biliyor.
Bunun nedenleri şu maddelerde gizlidir.
Birincisi: DAİŞ, T.C’den bağımsız bir çete örgütü değil. DAİŞ her ne kadar Irak İslam Devleti adlı El Kaide’nin Irak kolunun tabanı ve yapısı üzerinden kurulmuş bir örgütse de, DAİŞ’in kumanda, komuta merkezi Türk Devleti’dir. DAİŞ ’i askeri, teknik ve taktik olarak eğiten, Türk Özel Harp Dairesi’nin generallerinden Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu askeri SADAT AŞ’dir.
İkincisi: DAİŞ’in Rojava’daki çetebaşlarının hepsi İstanbul Laleli’de MİT’in yetiştirdiği Çeçenlerdir. Irak’taki çete başlarından biri de Ankara’da Dil Coğrafya Fakültesi’nde okuyan MİT’çi El-Türkmeni’dir.
Üçüncüsü: DAİŞ’in esas saldırdığı ülke ve halk Kürdistan’ın Rojava, Güney ve Doğu parçalarıdır. Katlettiği de Kürtlerdir. Bu ne anlama geliyor. Türk Devleti başta Rojava olmak üzere Kürt ve Kürdistan’ın özgürleşmemesi için DAİŞ’i çete güruhu olarak kullanmaktadır.
Dördüncüsü: DAİŞ’e Anadolu’dan Türk MİT’inin (MİT’e bağlı dernekler vasıtası ile) Rojava’ya gönderdiği bazı çetelerin basına verdiği röportaj ve demeçlerde söyledikleri şudur. Hemen hemen hepsi diyor ki, başta Rakka’ya gidiyoruz. Orada askeri eğitim alıyoruz. Ve sonrasında PYD’ye (T.C’nin Kürtlere karşı değil PKK’ya karşı savaşıyoruz söylemiyle aynı) karşı savaşıyoruz.
Beşinci: Türk olan DAİŞ çetelerinin kullandığı dil, kavram ve kelimelerin hepsi Türk ırkçı zihniyeti ve Türk Devleti’nin Kürtlere karşı kullandığı dille aynılık arz ediyor.
Altıncı: DAİŞ çetelerini, silah ve cephanelerini resmi geçiş kapılarından ve her türlü yollardan gönderen Türk Devleti’dir. Aslında Türk askeri ve DAİŞ çetelerini farklı göstermek bile hakikatin inkârıdır. Türk ordusu eşittir DAİŞ çeteleri. DAİŞ çeteleri de eşittir Türk ordusudur.
Yalnız aşağıdaki bu fotoğraf bile bu hakikat için yeterlidir

Yedincisi: Türk Devleti’nin koordinesi olmazsa DAİŞ’in ömrü 4 ay olmaz. DAİŞ’e giden çete, silah ve cephanenin hepsi T.C devleti tarafından gidiyor. Eğer T.C Babil Hava(Civelgözü), Til Ebyad(Akçakale), Cereblus(Karkamış) ve Azaz kapılarını iki ay kapatırsa DAİŞ’in ömrü 4 ayı bulmaz. DAİŞ’in dışarı ile olan bağlantıları sadece bu kapılar ve T.C’nin işgalindeki Kuzey Kürdistan hattıdır.  DAİŞ’in işgal ettiği alanın doğusunda Güney Kürdistan var, burası DAİŞ’e kapalıdır. Güney’in de Bağdat, Ürdün ve Suudi Arabistan tarafı var. Şimdi buralarda DAİŞ’e kapalıdır. Batı tarafı ise tümden Suriye rejiminin denetimindedir.
Sekizincisi: DAİŞ yedinci maddedeki jeostratejik durumdan dolayı tümden Türk devletinin bekçi köpeği konumundadır.
Dokuzuncusu: Tüm bunlardan dolayı DAİŞ asla T.C’ye saldırmaz. Zaten bir kaç ay evvel DAİŞ’in MİT’çi çete başlarından olan Hamza El Türki şöyle demişti. “Kim bizim Türk Devleti’ne saldıracağımızı düşünüyorsa avucunu yalar. Biz asla Türk devletine saldırmayacağız”.
Onuncusu: Türk Devleti’nin kuruluşundan bu yana geçen 91 yıl boyunca İslamcı ve Türk İslamcı geçinen hiçbir örgüt, ne T.C’ye bir söz söylemiş ne de bir fiske vurmuştur. Söz konusu örgütlerin hepsi devletçi ve Türkçü zihniyette olmuşlardır. El Kaide’de Türk devletini Neo Osmanlı olarak görüyor. Bu nedenle El Kaide şimdiye kadar            T.C içinde yaptığı bir kaç eylemde hiçbir şekilde Türk devletini hedeflememiştir. Yahudi, ABD ve İngiliz kurumları ve şirketlerini hedeflemiştir. Zaten batıdan Afganistan ile Pakistan’a giden El Kaide elamanlarının yol güzergâhı da T.C’dir. T.C uçaklarıyladır.
On birincisi: DAİŞ’in zihniyeti Arap ve Türk ırkçılığıdır. İslam dini DAİŞ için bir maskedir.
On ikincisi: DAİŞ’in zihniyeti ne ise AKP’nin de öyledir. DAİŞ nasıl Kürt-Kürdistan düşmanı ise AKP de Kürt-Kürdistan düşmanıdır. İtikatları aynıdır.
Tüm bunlardan dolayı DAİŞ, T.C’yi vurmaz.
Özgür Bilge
Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi
www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info

No comments