Breaking News

‘Türk devletinin oyununa gelmeyin’

HABER MERKEZİ – AKP’nin korucuları yeniden asker gibi savaşta kullanmak ve Kürtler arası çatışma yaratmak istediğine dikkat çeken Halk Savunma Merkez (HSM) Karargah Komutanlığı, tüm korucuları Türk devletinin oyunlarına gelmemeye ve yurtsever tutum almaya çağırdı.
Halk Savunma Merkez (HSM) Karargah Komutanlığı, 24 Temmuz günü itibarıyla Erdoğan ve AKP hükümetinin kararıyla hareketlerine ve halka karşı topyekun bir savaş başlatıldığını belirtti. Komutanlık, bu savaşın temel nedeni Kürt halkının AKP’ye oy vermemesi ve AKP’nin iktidardan düşmesi olduğunu vurguladı. HSM,  GAKP şimdi Kürt halkını ezme ve ondan intikam alma peşindedir; başta Colemêrg bölgesi olmak üzere Silvan, Lice, Varto ve Diyadin gibi alanlarda halkı topyekun hedefleyerek katliam denemeleri yapması bu yüzdendir. Halkımıza karşı açık düşmanlık ve saldırı durumu, AKP’nin kararıyla gündemleşmiştir. Bugün Gever’de çocuk yaşlı gözetmeden herkesi hedefleyen AKP hükümeti, Colemêrg halkının yurtseverliğe en üst düzeyde sahip çıktığı ve AKP’nin oyunlarına gelmediği için halkımızdan hesap sormak istemektedir” dedi.
Bugün her yerde AKP’nin kararıyla Türk devleti ile Kürt halkı ve demokrasi güçleri arasında bir çatışma ve savaş durumu yaşandığına dikkat çeken Komutanlık, “Kendine insanım diyen ve kendi kimliğine ihanet etmemiş tüm Kürtler ile Türkiyeli demokratların AKP’nin bu vahşetine sessiz kalmaması ve başta Gever olmak üzere Kürdistan halkının haklı direnişine sahip çıkması gerektiği bu aşamada AKP hükümeti yeniden Kürdü Kürde kırdırtma politikaları peşine düşmüş bulunmaktadır. Tarih boyunca Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı değişik Kürt kesimlerini kullanarak Kürdistan’da katliamlar gerçekleştiren Türk devleti, bugün de Kürdü Kürde kırdırtma politikasını hayata geçirmek için yeniden devreye girmiş bulunmaktadır.
Tarihte ilk kez en geniş bir biçimde ulusal-demokratik birliğini kurduğunu 7 Haziran seçimleriyle ortaya koyan Kürt halkının bu tarihsel duruşu karşısında sömürgecilik çıldırmakta ve mutlaka bu birliği bozmak için her türlü yönteme başvurmayı esas almaktadır. Özellikle geçmişte yaşanan bilinçsizlik ve yanlış tutumlar nedeniyle koruculaşmak zorunda kalan kesimlere karşı partimizin son yıllarda geliştirdiği yapıcı ve kazanımcı politikalar, gerçeği açığa çıkarmış, herkes yanlışını görmüş ve bu temelde Kürt birliği anlayışı gelişmiş, Türk devletinin Kürdü Kürde kırdırtma politikası ciddi bir tıkanmayla yüz yüze kalmıştır. Bu, korucu olan halkımızdan insanlar dahil olmak üzere tüm Kürt halkı için olumlu ve önemli bir kazanım ve artık Kürtlerin kendini kimseye kullandırtmayacak bir düzeye geldiğini, ulusal birliğine ve kimliğine sahip çıktığını ortaya koyan değerli bir tutumdur” diye belirtti.
Halk Savunma Merkez (HSM) Karargah Komutanlığı, açıklamasında devamla şu ifadeler yer verildi:
“AKP hükümeti, bir taraftan Rojava’ya karşı tutumunda da görüldüğü gibi halkımıza karşı düşmanlıktan vazgeçmemekte, diğer taraftan da korucu olan insanlarımıza çeşitli entrikalarla ve kandırma yöntemleriyle yaklaşarak korucuları yeniden, bir asker gibi savaşta kullanmak ve Kürtler arası çatışma yaratmak istemektedir. Bu amaçla hem generaller, hem de bizzat AKP yetkilileri korucularla çeşitli toplantılar yapmaktadır. Partimizin çözüme gelmediği yalanını ifade ederek savaşın başladığını, artık herkesin tarafını belirlemesi gerektiği yönünde tespitlerle bazı yerlerde korucu insanlarımızı tehdit etmekte; bazı yerlerde ise ‘PKK size saldıracak’ diye korkutmaktadır.
En son Kozluk’ta görüldüğü gibi birçok yerde kontralarına gerilla elbiseleri giydirerek koruculara karşı eylem yaparak bunları gerilla güçlerimize yüklemek; bu kontraların yaptıkları patlama eylemleriyle provokasyon ortamı yaratmak istemektedirler. Provokasyon ve oyunlarla yeniden korucu kesimleri savaşa sokmak isteyen AKP’nin bu alçakça oyunlarına kimse gelmemelidir. Tüm korucu çevreler bilmeli ki, partimizin kararı vardır; gerilla güçlerimiz asla korucu çevrelere karşı eylem yapmayacaklardır. Bu konuda hiç kimse Türk devletinin yalanlarına inanmamalı ve Türk devletinin yeniden Kürt kanını dökme politikasına alet olmamalıdır.
Halkımızın tüm korucu kesimleri iyi bilmeli ki, Başkan Apo ve Partimiz Türk devletiyle Kürt sorununu barışçıl yollarla çözmek için her türlü fedakarlığı yaptı ama AKP hükümeti sağlanan bütün gelişmeleri yerle bir etti. Şimdi de halkımıza karşı açtığı bu savaşla halkımızı bastırmak, yeniden birbiriyle çatıştırarak sömürgeci sistemini hakim kıldırmak istemektedir. Kürdistan’daki korucu ailelerin ileri gelenleri ve tüm korucu kesimlerin AKP’nin bu oyunlarına tutum alması, ne olursa olsun savaşmayacaklarını açıkça ifade etmesi, Türk devleti içindeki savaş yanlısı kesimlerin elini zayıflatacak ve Türk devletini daha fazla barışçıl yollara zorlayacaktır. Bu açıdan korucuların bu tarihsel süreçte yurtseverlik ve demokratlık vasıflarına sahip çıkarak savaşta taraf olmayacaklarını ve savaşa girmeyeceklerini açıkça beyan etmeleri, demokratik ve barışçıl çözüm yolunun gelişmesinde önemli bir hizmet olacaktır.
Tüm yurtsever korucuları bu önemli dönemde Türk devletinin oyunlarına gelmemeye ve yurtsever tutumu almaya çağırıyoruz.”
(aç)

No comments