Breaking News

Çetelerin tuzakları sivilleri vuruyor


IŞİD çeteleri bırakmak zorunda kaldıkları yerlere patlayıcılarla tuzaklar kurarak, terk ediyor. Çetelerin bıraktığı tuzaklara çoğu zaman siviller takılıyor.
IŞİD çeteleri ele geçirdiği yerleri talan ediyor, kendilerine yakın olmayan veya biat etmeyen insanları da öldürüyor. Talan ve katliam kültürü üzerine kendini var eden IŞİD çeteleri zorla ele geçirdikleri yerlerde direnişle karşılaştıkları zaman da aldıkları yerleri bırakıp kaçıyorlar. Ama kaçarken de birçok yerde patlayıcılarla tuzaklamalar yapıyorlar.
Maxmur ’da bulunan tuzaklar da bunlara bir örnek. Sivil insanların evine kurulan tuzaklar HPG gerillaları tarafından fark edildi. Çetelerin tuzaklama sistemlerini bilen gerillalar sivil insanların kaldığı yerleri dikkatli bir şekilde kontrol ettikten sonra insanların evlerine veya yerleşim yerlerine girmelerine izin veriyor.
Tabii kurulan bu tuzaklar hem Güney Kürdistan’da hem de Irak’ta sivil yerleşim yerlerine kurulduğu için çoğu zaman sivil ve masum insanlara denk gelebiliyor. Ve bu tuzaklar yüzünden çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği söyleniyor. Durumun en acı yanı ise yaşamını yitiren insan sayısı konusunda kimsenin net bilgisi olmayışıdır.

No comments